پرتال انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران

  • انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران

انجمنی با رسالت اطلاع رسانی و عضو گیری در حیطه خبرگان حقوقی در حوزه آیین دادرسی مدنی

نام پروژه : پرتال آیین دادرسی مدنی ایران
مدت زمان اجرا : 2 سال
کارفرما : آیین دادرسی مدنی ایران
کار صورت گرفته : طراحی و پیاده سازی و اجرا و اکنون در مرحله پشتیبانی و توسعه میباشد.